Lección

Tresillos con púa alternada a dos cuerdas

Tresillos con púa alternada a dos cuerdas

Volver a: Guitarra Solista – Principiante > Púa Alternada