Escala menor de D combinada con escala pentatónica