Lección

Arpegios con púa alternada en grupos de cinco

Arpegios con púa alternada en grupos de cinco

Volver a: Guitarra Solista – Principiante > Arpegios y Escalas con Púa Alternada